تمام دوره‌های آموزش پایتون

دوره آموزش DRF

دوره آموزش DRF

دوره آموزش سلری(celery) پایتون

دوره آموزش سلری(celery) پایتون

آموزش پیشرفته جنگو - ساخت فروشگاه اینترنتی

آموزش پیشرفته جنگو - ساخت فروشگاه اینترنتی

دوره آموزش Matplotlib پایتون

دوره آموزش Matplotlib پایتون

دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش گیت(git)

دوره آموزش گیت(git)

آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی

آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی

دوره آموزش ردیس(redis)

دوره آموزش ردیس(redis)

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش پروژه محور پایتون

دوره اول آموزش پروژه محور پایتون

دوره آموزش مونگو دی بی(mongodb)

دوره آموزش مونگو دی بی(mongodb)

دوره آموزش Design Patterns در پایتون

دوره آموزش Design Patterns در پایتون