دوره آموزش Descriptors در پایتون

descriptorهای پایتون در نسخه 2.2 معرفی شدند اما هنوز به طور گسترده‌ای ناشناخته هستند. descriptorهای پایتون راهی برای ایجاد attributeهای مدیریت شده هستند. در میان بسیاری از مزایای آنها، attributeهای مدیریت شده را در برابر تغییرات یا به روزرسانی خودکار آنها محافظت میکند. descriptorها درک پایتون را افزایش می دهند و مهارت های کد نویسی را بهبود می بخشند. descriptorها بطور ضمنی در پایتون برای مکانیسم های شی گرا زبان استفاده می شوند. همانطور که خواهید دید، متدها با استفاده از descriptorها اجرا می شوند و در واقع به لطف descriptorها است که برنامه‌نویسی شی‌گرا در پایتون امکان پذیر است.

 0

intro

13:10

رایگان

1

__get__

7:13

رایگان

2

__set__

8:22

رایگان

3

__delete__

2:13

رایگان

4

__set_name__

4:7

رایگان

دوره های پیشنهادی

آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی
دوره آموزش Descriptors در پایتون
دوره آموزش Descriptors در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش الگوریتم‌نویسی در پایتون
دوره آموزش الگوریتم‌نویسی در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلومونگارد