دوره آموزش Celery

معمولا زمانی که کاربر درخواستی را به سرور ارسال میکند انتظار پاسخ همزمان را دارد. اما اگر درخواست کاربر نیاز به پردازش سنگینی داشته باشد، امکان پاسخ همزمان مطلوب به کاربر وجود نخواهد داشت. همچنین در صورت افزایش بار کاری سرور ممکن است زمان پاسخ به کاربر طولانی شده و امکان ارسال درخواست های بعدی از کاربر سلب شود. به همین دلیل درخواست های زمانبر را با استفاده از brokerهایی مثل RabbitMq در یک صف ذخیره کرده و به نوبت پردازش شده و پاسخ مطلوب به کاربر ارسال میشود. اما brokerها به دلیل سختی استفاده و تعداد زیاد config معمولا توسط برنامه نویس ها رد میشوند. Celery یک واسط بین کاربر و broker است که وظیفه صف بندی درخواست ها به ساده ترین شکل ممکن را دارند. Celery با استفاده از زبان python نوشته شده است اما امکان استفاده در دیگر زبان ها وجود دارد. Celery برای کارکردن و ذخیره درخواست ها نیاز به یک broker دارد. در این دوره ما از RabbitMq به عنوان broker استفاده خواهیم کرد. قبل از شروع این دوره حتما باید با یک broker آشنا باشید.


0

intro

8:2

رایگان

1

application

12:50

رایگان

2

tasks

7:49

3

flower

6:35

6

config

10:37

7

done

1:10