دوره آموزش Matplotlib

Matplotlib یک فریمورک پایتونی برای رسم نمودارهای گرافیکی دوبعدی است. رابط برنامه‌نویسی این فریمورک به صورت شی‌گرا طراحی شده‌است و اجازه می‌دهد در نرم‌افزارهایی که از واسط‌های گرافیکی پراستفاده مانند WxPython، Qt یا GTK استفاده می‌کنند قابل استفاده باشد. این فریمورک توسط John D. Hunter نوشته و نگهداری میشد که پس از مرگ وی در سال 2012، این مسئولیت به Michael Droettboom سپرده شد. این فریمورک تحت مجوز BSD انتشار یافته است.


0

intro

3:41

رایگان

1

plot

6:40

رایگان

2

styles

7:26

رایگان

4

bar

5:54

5

grouped bar

6:48

9

legend

8:36

10

stackplot

5:4

11

histogram

10:9

12

scatter

7:49