آموزش رایگان برنامه نویسی

مرجع تخصصی آموزش پایتون

آخرین دوره ها

دوره آموزش shell scripting

دوره آموزش GraphQL

دوره نهایی آموزش جنگو

از آموزش های پیشرفته لذت ببرید

آخرین ویدیوهای تک قسمتی

نظرسنجی (دوره بعدی؟)


poll

django setup method


django, cbv

HackerRank: ifElse


python, hackerrank

django AbstractUser vs. AbstractBaseUser


django

django dispatch method


django, cbv

python recursive functions


python