آموزش رایگان برنامه نویسی

مرجع تخصصی آموزش پایتون

آخرین دوره ها

دوره آموزش ساخت وبسایت QA با جنگو

دوره آموزش Descriptors در پایتون

دوره آموزش کار با celery در جنگو

از آموزش های پیشرفته لذت ببرید

آخرین ویدیوهای تک قسمتی

python compatiblity imports


python, import

What kind of software developer are you?


general, soft skills

Hacking the interview


general, soft skills

django intermediate model


django

People skills: You need them more than you think


general, soft skills

Thinking about the future: What are your goals?


general, soft skills