آموزش رایگان برنامه نویسی

مرجع تخصصی آموزش پایتون

آخرین دوره ها

دوره آموزش Celery

دوره آموزش فروشگاه آنلاین با جنگو

دوره آموزش امنیت در وب

از آموزش های پیشرفته لذت ببرید

آخرین ویدیوهای تک قسمتی

python Interface Segregation principle


python, solid

python liskov substitution principle


python, solid

python Open/Closed principle


python, solid

python Single Responsibility principle


python, solid

text translation with google translate API in python


python, google, api, translate

google hacking


dork, hack, google