آموزش مقدماتی و پیشرفته پایتون

مرجع تخصصی آموزش پایتون

آخرین دوره ها

دوره آموزش Multi Processing در پایتون

دوره آموزش Multi Processing در پایتون

دوره آموزش مقدماتی FastAPI

دوره آموزش مقدماتی FastAPI

دوره آموزش gitlab cicd

دوره آموزش gitlab cicd

از آموزش های پیشرفته لذت ببرید

آخرین ویدیوهای تک قسمتی

python itertools.repeat


python, module, itertools

python itertools.cycle


python, module, itertools

python ellipsis object


python

python itertools.count


python, module, itertools

manjaro pacman


linux, pacman

django aggregation


django