آموزش مقدماتی و پیشرفته پایتون

مونگارد، مرجع تخصصی آموزش پایتون

آخرین دوره ها

دوره آموزش CBV در جنگو

دوره آموزش CBV در جنگو

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره سوم آموزش پروژه محور پایتون

دوره سوم آموزش پروژه محور پایتون

از آموزش های پیشرفته لذت ببرید

آخرین ویدیوهای تک قسمتی

python glob module


python, module

python math module


python, module

python method chaining


python, function, oop

python functools.lru_cache


python, function, decorator

what is HTTP?


linux, general, http

python csv


python, module

آخرین مطالب وبلاگ