تمام دوره ها

دوره آموزش ساخت وبسایت QA با جنگو

دوره آموزش ساخت وبسایت QA با جنگو

دوره آموزش Descriptors در پایتون

دوره آموزش Descriptors در پایتون

دوره آموزش کار با celery در جنگو

دوره آموزش کار با celery در جنگو

دوره ساخت وبلاگ با فلسک

دوره ساخت وبلاگ با فلسک

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره آموزش unittest در پایتون

دوره آموزش unittest در پایتون

دوره دوم آموزش پروژه محور پایتون

دوره دوم آموزش پروژه محور پایتون

دوره آموزش مقدماتی Flask

دوره آموزش مقدماتی Flask

دوره آموزش DRF

دوره آموزش DRF

دوره آموزش Celery

دوره آموزش Celery

دوره آموزش فروشگاه آنلاین با جنگو

دوره آموزش فروشگاه آنلاین با جنگو

دوره آموزش امنیت در وب

دوره آموزش امنیت در وب