تمام دوره‌های آموزش پایتون

دوره آموزش elastic search

دوره آموزش elastic search

دوره آموزش asyncio در پایتون

دوره آموزش asyncio در پایتون

دوره آموزش CBV در جنگو

دوره آموزش CBV در جنگو

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره آموزش دیتابیس پستگرس (postgresql)

دوره آموزش دیتابیس Neo4j

دوره آموزش دیتابیس Neo4j

دوره آموزش ساخت Forum با فلسک

دوره آموزش ساخت Forum با فلسک

دوره آموزش Multi Processing در پایتون

دوره آموزش Multi Processing در پایتون

دوره آموزش مقدماتی FastAPI

دوره آموزش مقدماتی FastAPI

دوره آموزش gitlab cicd

دوره آموزش gitlab cicd

دوره آموزش Nginx

دوره آموزش Nginx

دوره آموزش شل اسکریپت نویسی(shell scripting)

دوره آموزش شل اسکریپت نویسی(shell scripting)

دوره آموزش GraphQL در پایتون

دوره آموزش GraphQL در پایتون