دوره آموزش پروژه محور پایتون

دوره آموزش پروژه محور پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش مونگو دی بی

دوره آموزش مونگو دی بی

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Design Patterns در پایتون

دوره آموزش Design Patterns در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون

دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش عبارات منظم (regex) در پایتون

دوره آموزش عبارات منظم (regex) در پایتون

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش پایتون (python)

دوره آموزش پایتون (python)

تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
مونگارد