توضیح access points در پایتون

May 2022


برای اینکه بتونید دسترسی کلاس های فرزند رو به متدها و ویژگی های کلاس پدر محدود کنید میتونید از access pointها استفاده کنید. این محدود کننده ها در پایتون به شکل _ و __ هستند.


5:47:36


0

Intro

10:38

رایگان

1

Variable

12:30

رایگان

2

String

19:22

رایگان

3

List

8:46

رایگان

4

While

9:6

رایگان

5

If

8:37

رایگان

6

For

6:12

رایگان

7

range

4:17

رایگان

8

break, continue, pass

9:15

رایگان

9

Function

12:32

رایگان

10

List methods

12:11

رایگان

11

Tuple

8:29

رایگان

12

Set

7:47

رایگان

13

Dictionary

9:19

رایگان

14

Module

10:40

رایگان

15

fstring

5:35

رایگان

16

format

7:34

رایگان

17

File

17:14

رایگان

18

Scope

6:25

رایگان

19

OOP

12:15

رایگان

20

Method

20:19

رایگان

21

class/instance variable

14:7

رایگان

22

class/static method

13:25

رایگان

23

Inheritance

17:6

رایگان

24

Special methods

9:50

رایگان

25

Access points

11:12

رایگان

26

property

6:54

رایگان

27

Exceptions

21:17

رایگان

28

Standard library

12:51

رایگان

29

Docstring

10:49

رایگان

30

Virtualenv

11:2

رایگان


دوره‌های پیشنهادی

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره ساخت وبلاگ با فلسک

دوره ساخت وبلاگ با فلسک

دوره آموزش ردیس(redis)

دوره آموزش ردیس(redis)

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم

Hamed Hajavi

March 2021

Long live brother

یاشا آرکاداش

ارسال نظر


ALI

March 2021

خیلی کامل و مفید به مباحث پرداخته شده. متشکر از شما

ارسال نظر