توضیح docstring در پایتون

May 2022


# درباره docstring و استاندارد‌های آن

یک docstring پایتون رشته ای است که برای مستند سازی ماژول، کلاس، فانکشن یا متد پایتون استفاده می شود، بنابراین برنامه نویسان می توانند بدون نیاز به خواندن جزئیات پیاده سازی، بدانند که چه کاری انجام می دهد. همچنین ، ایجاد یک سند آنلاین (html) به طور خودکار از docstrings یک روش معمول است.

 

مثال بعدی ایده ای را در مورد شکل یک docstring ارائه می دهد:

def add(num1, num2):
  """
  Add up two integer numbers.

  This function simply wraps the ``+`` operator, and does not
  do anything interesting, except for illustrating what
  the docstring of a very simple function looks like.

  Parameters
  ----------
  num1 : int
    First number to add.
  num2 : int
    Second number to add.

  Returns
  -------
  int
    The sum of ``num1`` and ``num2``.

  See Also
  --------
  subtract : Subtract one integer from another.

  Examples
  --------
  >>> add(2, 2)
  4
  >>> add(25, 0)
  25
  >>> add(10, -10)
  0
  """
  return num1 + num2

 

برخی از استانداردها در مورد docstringها وجود دارد که خواندن آنها را آسان تر می کند و اجازه می دهد به راحتی به فرمت های دیگر مانند html یا pdf صادر شود.

 

خوب:

def add_values(arr):
  """
  Add the values in ``arr``.

  This is equivalent to Python ``sum`` of :meth:`pandas.Series.sum`.

  Some sections are omitted here for simplicity.
  """
  return sum(arr)

 

 

بد:

def func():

  """Some function.

  With several mistakes in the docstring.

  It has a blank like after the signature ``def func():``.

  The text 'Some function' should go in the line after the
  opening quotes of the docstring, not in the same line.

  There is a blank line between the docstring and the first line
  of code ``foo = 1``.

  The closing quotes should be in the next line, not in this one."""

  foo = 1
  bar = 2
  return foo + bar

 


5:47:36


0

Intro

10:38

رایگان

1

Variable

12:30

رایگان

2

String

19:22

رایگان

3

List

8:46

رایگان

4

While

9:6

رایگان

5

If

8:37

رایگان

6

For

6:12

رایگان

7

range

4:17

رایگان

8

break, continue, pass

9:15

رایگان

9

Function

12:32

رایگان

10

List methods

12:11

رایگان

11

Tuple

8:29

رایگان

12

Set

7:47

رایگان

13

Dictionary

9:19

رایگان

14

Module

10:40

رایگان

15

fstring

5:35

رایگان

16

format

7:34

رایگان

17

File

17:14

رایگان

18

Scope

6:25

رایگان

19

OOP

12:15

رایگان

20

Method

20:19

رایگان

21

class/instance variable

14:7

رایگان

22

class/static method

13:25

رایگان

23

Inheritance

17:6

رایگان

24

Special methods

9:50

رایگان

25

Access points

11:12

رایگان

26

property

6:54

رایگان

27

Exceptions

21:17

رایگان

28

Standard library

12:51

رایگان

29

Docstring

10:49

رایگان

30

Virtualenv

11:2

رایگان


دوره‌های پیشنهادی

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

دوره آموزش ساخت Forum با فلسک

دوره آموزش ساخت Forum با فلسک

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم