توضیح scope در پایتون

May 2022


کدهایی که در پایتون مینویسید دارای محدوده استفاده خاصی هستند. به طور مثال زمانی که شما داخل یک فانکشن متغیری ایجاد میکنید، اون متغیر فقط در داخل همون فانکشن در دسترس هستش و خارج از اون فانکشن نمیتونید به اون متغیر دسترسی داشته باشید


5:47:36


0

Intro

10:38

رایگان

1

Variable

12:30

رایگان

2

String

19:22

رایگان

3

List

8:46

رایگان

4

While

9:6

رایگان

5

If

8:37

رایگان

6

For

6:12

رایگان

7

range

4:17

رایگان

8

break, continue, pass

9:15

رایگان

9

Function

12:32

رایگان

10

List methods

12:11

رایگان

11

Tuple

8:29

رایگان

12

Set

7:47

رایگان

13

Dictionary

9:19

رایگان

14

Module

10:40

رایگان

15

fstring

5:35

رایگان

16

format

7:34

رایگان

17

File

17:14

رایگان

18

Scope

6:25

رایگان

19

OOP

12:15

رایگان

20

Method

20:19

رایگان

21

class/instance variable

14:7

رایگان

22

class/static method

13:25

رایگان

23

Inheritance

17:6

رایگان

24

Special methods

9:50

رایگان

25

Access points

11:12

رایگان

26

property

6:54

رایگان

27

Exceptions

21:17

رایگان

28

Standard library

12:51

رایگان

29

Docstring

10:49

رایگان

30

Virtualenv

11:2

رایگان


دوره‌های پیشنهادی

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره آموزش GraphQL در پایتون

دوره آموزش GraphQL در پایتون

دوره آموزش Celery

دوره آموزش Celery

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم

عرفان

March 2022

سلام من برای جنگو و api نویسی برای بک اند برنامه موبایل همین دوره با جنگو کفایت میکنه؟

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

March 2022

سلام
بله کفابت میکنه