آموزش jwt در graphql جنگو

February 2021

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند


3:44:15


0

intro

15:4

رایگان

1

start

13:33

رایگان

2

passing args

9:20

3

mutation

13:38

7

django graphene

12:48

8

quering models

19:15

10

create mutation

21:10

11

update mutation

12:43

15

user register

15:27

16

jwt

21:8

17

done

1:0

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید

reza

February 2021

سلام
ویدئو آموزش jwt پخش نمیشه

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

February 2021

سلام
بزودی ویدیو رو جایگزین میکنم


امیرحسین بیگدلو

February 2021

ویدیو جایگزین شد