شروع کار با graphql در جنگو

January 2021

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

از این جلسه کار با graphql را در جنگو شروع میکنیم. برای اینکار از graphene-django استفاده میکنیم. در این ویدیو میبینید که چطور میتونیم این برنامه را نصب کرده و داخل جنگو راه‌اندازی کنیم.


3:44:15


0

intro

15:4

رایگان

1

start

13:33

رایگان

2

passing args

9:20

3

mutation

13:38

7

django graphene

12:48

8

quering models

19:15

10

create mutation

21:10

11

update mutation

12:43

15

user register

15:27

16

jwt

21:8

17

done

1:0

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید