آموزش context و variables در graphql پایتون

January 2021

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

در این ویدیو با دو آپشن در کوئری زدن graphql پایتون آشنا میشوید. اول context و بعد variables. ویژگی context برای ارسال اطلاعات از متد execute به داخل resolverها هست. اطلاعاتی که توسط context ارسال میشوند به شکل دیکشنری بوده و داخل resolver با info در دسترس خواهد بود. مقدار variable هم برای زمانی است که میخواهید از یک مقدار در چند نقطه از کوئری استفاده کنید.


3:44:15


0

intro

15:4

رایگان

1

start

13:33

رایگان

2

passing args

9:20

3

mutation

13:38

7

django graphene

12:48

8

quering models

19:15

10

create mutation

21:10

11

update mutation

12:43

15

user register

15:27

16

jwt

21:8

17

done

1:0

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید

MORTEZA

January 2021

8:12 ویدیو 5 (به کسی هم ربطی نداره :))))))

ارسال نظر