آموزش InputObjectTypes در graphql پایتون

January 2021

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

در این ویدیو با InputObjectType آشنا میشوید که در زمان کار با mutationها استفاده میشود. زمانی که تعداد آرگومان‌های ارسالی از سمت کاربر زیاد باشد با استفاده از InuptObjectType میتوانیم کد کمتری بنویسیم. این کلاس یکی از کلاس‌های پرکاربرد graphql پایتون است. با استفاده از این کلاس میتوانید آرگومان‌ها را در یک کلاس استفاده کرده و در چند جا استفاده کنید.


3:44:15


0

intro

15:4

رایگان

1

start

13:33

رایگان

2

passing args

9:20

3

mutation

13:38

7

django graphene

12:48

8

quering models

19:15

10

create mutation

21:10

11

update mutation

12:43

15

user register

15:27

16

jwt

21:8

17

done

1:0

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید

MORTEZA

January 2021

خروجیش ادمو یاد مونگو میندازه ...
ممنون

ارسال نظر


امیرحسین بیگدلو

January 2021

قبلا دقت نکرده بودم
راست میگی