فیلتر کردن کوئری‌ها در گراف‌کیو‌ال

January 2021

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

در این ویدیو از آموزش graphql در جنگو قراره اطلاعاتی که به کاربر نمایش میدهیم را فیلتر کرده و فقط اطلاعات بخصوصی که کاربر نیاز دارد را نشان دهیم.


3:44:15


0

intro

15:4

رایگان

1

start

13:33

رایگان

2

passing args

9:20

3

mutation

13:38

7

django graphene

12:48

8

quering models

19:15

10

create mutation

21:10

11

update mutation

12:43

15

user register

15:27

16

jwt

21:8

17

done

1:0

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید