دوره آموزش regex در پایتون

دوره آموزش regex در پایتون

Regular Expression یا به اختصار Regex مجموعه قواعدی است برای تطابق داده ها با الگویی مشخص.

 

این دوره به اتمام رسیده است.

شما به این دوره دسترسی کامل دارید


1:49:50


0

intro

4:48

رایگان

1

dot

5:42

رایگان

2

dollar, flags, caret

7:0

رایگان

3

bracket

5:44

رایگان

4

backslash

2:45

رایگان

5

special sequences

5:21

رایگان

6

plus, asterisk, question mark

4:56

رایگان

7

curly braces

4:21

رایگان

8

متد compile

8:43

رایگان

9

متد match

5:21

رایگان

10

backslash plague

5:51

رایگان

11

group, span

3:58

رایگان

12

module level functions

3:31

رایگان

13

flags

10:24

رایگان

14

pipe, bound

6:1

رایگان

15

group

2:17

رایگان

16

lookahead

5:32

رایگان

17

lookbehind

1:54

رایگان

18

email regex

6:14

رایگان

19

hex regex

5:34

رایگان

20

done

3:53

رایگان

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم