دوره آموزش MongoDB

دوره آموزش MongoDB

MongoDB دیتابیسی Nosql است که برپایه Document طراحی شده است. تمام اطلاعاتی که در آن ذخیره میشوند براساس نوعی Json هستند. اطلاعاتی که در MongoDB ذخیره میشوند برخلاف دیتابیس های رابطه ای دارای هیچگونه ساختار مشخصی نیستند. این دیتابیس بسیار مقیاس پذیر و انعطاف پذیر است.


2:13:15


0

معرفی دوره

6:44

رایگان

1

Nosql vs. RDBMS

8:35

رایگان

2

start using MongoDB

8:1

رایگان

5

Read Document

12:4

10

count stage

2:30

11

sort stage

2:54

12

project stage

2:59

13

limit stage

2:50

15

Map Reduce

2:40

16

Index

7:18

18

Replication

4:2

19

Data Models

11:56

20

Relations

3:29

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم