دوره آموزش Design Patterns در پایتون

الگوی طراحی چیست؟

الگوی طراحی یک راه حل کلی قابل تکرار برای یک مشکل معمول در طراحی نرم افزار است. الگوی طراحی یک طرح تمام شده نیست که بتواند مستقیماً به کد تبدیل شود بلکه توضیحات یا الگویی برای نحوه حل مسئله است که می تواند در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد. دیزاین پترن‌ها می توانند با ارائه پارادایم های آزمایش شده و اثبات شده توسعه، روند توسعه را تسریع کنند. طراحی موثر نرم افزار مستلزم در نظر گرفتن مواردی است که ممکن است در مراحل ابتدایی قابل مشاهده نباشد. استفاده مجدد از الگوهای طراحی کمک می کند تا از ایجاد شدن مسائل ظریفی که می توانند مشکلات اساسی ایجاد کنند جلوگیری شود. غالباً، مردم فقط می دانند که چگونه برخی از تکنیک های طراحی نرم افزار را برای مشکلات خاص به کار بگیرند. به کارگیری این تکنیک ها برای طیف وسیعی از مشکلات دشوار است. دیزاین پترن‌های متداول می توانند با گذشت زمان بهبود یابند و آنها را نسبت به طرح های موقت مقاوم تر سازد.

 

آیا دوره آموزش دیزاین پترن‌های پایتون پیش نیاز دارد؟

از آنجایی که قراره دیزاین پترن‌ها را در پایتون آموزش ببینید پس باید با پایتون آشنا باشید. برای آشنایی با پایتون میتوانید دوره آموزش زبان python را ببینید.

 

چرا باید دوره آموزش دیزاین پتر‌ن پایتون را ببینیم؟

الگوهای طراحی ضروری ترین بخش مهندسی نرم افزار هستند، زیرا راه حل های تکرارپذیر کلی را برای یک مشکل رایج در طراحی نرم افزار ارائه می دهد. آنها معمولاً نشان دهنده برخی از بهترین شیوه هایی هستند که توسط توسعه دهندگان نرم افزار شی گرا مجرب اتخاذ شده است

 

دوره آموزش دیزاین پترن در پایتون مناسب چه کسانی است؟

این دوره جزو دوره‌های پیشرفته پایتون میباشد بنابراین باید به خوبی پایتون را بلد باشید. پیشنهاد میشود ابتدا دوره‌های آموزش پایتون و آموزش الگوریتم نویسی پایتون را ببینید.

 

فایل های دوره را از اینجا دانلود کنید.

مطالب این دوره به شکل کامل آپدیت شده است.0

intro

4:28

رایگان

1

Singleton

13:3

رایگان

2

Factory

17:9

4

Prototype

12:39

5

Builder

18:8

6

Adapter

8:31

7

Decorator

15:6

8

Facade

10:4

9

Proxy

11:36

10

Composite

16:10

11

Bridge

19:14

13

Command

21:2

14

Observer

13:17

15

Mediator

19:34

16

Template Method

8:28

17

Strategy

10:32

18

State

14:26

19

Memento

26:14

20

Visitor

18:57

دوره های پیشنهادی

دوره آموزش FastAPI
دوره آموزش FastAPI
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Descriptors در پایتون
دوره آموزش Descriptors در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون
دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلومونگارد