دوره آموزش پروژه محور پایتون

در دوره اول آموزش پروژه محور پایتون چه کاری انجام میدهیم؟

در این دوره پروژه محور با استفاده از زبان پایتون یک برنامه زمانبندی کارها را میسازیم. در این دوره میخواهیم پکیج schedule را بسازیم که با استفاده از دیزاین پترن builder ساخته شده است. در این آموزش، مفاهیم پیشرفته پایتون را در قالب یک پروژه استفاده خواهیم کرد.

 

این دوره آموزش پروژه محور پایتون مناسب چه کسانی است؟

این دوره مناسب افرادی است که دوره آموزش مقدماتی پایتون را دیده‌اند و میخواهند مواردی که تا الآن یاد گرفته‌اند را در قالب یک پروژه استفاده کنند.

 0

intro

6:29

رایگان

1

blueprint

7:40

رایگان

2

every

19:2

3

run pending

16:15

4

run

7:59

5

tag

15:54

6

repeat

10:3

7

until

23:42

8

at time

28:33

10

repr

21:43

11

test units

28:12

12

mock

27:7

13

test tags

17:7

14

done

3:11

دوره های پیشنهادی

دوره آموزش سلری(celery)
دوره آموزش سلری(celery)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش داکر docker
دوره آموزش داکر docker
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Descriptors در پایتون
دوره آموزش Descriptors در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلومونگارد