دوره آموزش CBV در جنگو

آموزش class based views در جنگو

در جنگو، هر view یک آبجکت قابل فراخوانی(callable) است که یک درخواست(request) گرفته و یک پاسخ(response) را برمیگرداند. جنگو برای ساخت view ها دو راه حل ارائه میدهد. راه حل اول استفاده از فانکشن(function based views) و راه حل دوم استفاده از کلاس(class based views)  است. استفاده از کلاس ها برای ساخت view ها روش جدیدتری و مطبوب تری نسبت که فانکشن ها است.

 

class based views قرار نیست جایگزین function based views شوند اما تفاوت ها و مزایای قابل توجهی نسبت به آنها دارند:

  • جداسازی متدهای http در کلاس
  • استفاده از شی گرایی برای تبدیل کد به اجزای قابل استفاده مجدد

 

 view های مبتنی بر کلاس بسیار قدرتمند هستند و یادگیری آنها برای هر توسعه‌دهنده جنگو اجباری است. در این دوره با کلاس های django و django rest framework آشنا خواهید شد.

 0

intro

2:54

رایگان

1

View

13:36

رایگان

2

TemplateView

8:23

رایگان

3

RedirectView

10:1

4

ListView

8:46

5

DetailView

14:55

6

FormView

14:11

7

CreateView

7:50

8

DeleteView

7:29

9

UpdateView

5:53

10

LoginView

9:29

11

LogoutView

3:27

13

ListApiView

8:43

14

CreateApiView

11:23

15

mixin

17:5

دوره های پیشنهادی

دوره آموزش pandas پایتون
دوره آموزش pandas پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش تست نویسی در پایتون
دوره آموزش تست نویسی در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش امنیت در وب
دوره آموزش امنیت در وب
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلومونگارد