دوره آموزش یادگیری عمیق با Tensorflow پایتون

یادگیری عمیق زیرمجموعه ای از یادگیری ماشینی است که از شبکه های عصبی چند لایه به نام شبکه های عصبی عمیق برای شبیه سازی قدرت تصمیم گیری پیچیده مغز انسان استفاده می کند. شبکه عصبی عمیق یا DNN یک شبکه عصبی با سه لایه یا بیشتر است. در عمل، اکثر DNN ها دارای لایه های بسیار بیشتری هستند. DNN ها بر روی مقادیر زیادی از داده ها برای شناسایی و طبقه بندی پدیده ها، تشخیص الگوها و روابط، ارزیابی احتمالات، و پیش بینی و تصمیم گیری آموزش می بینند. در حالی که یک شبکه عصبی تک لایه می تواند پیش بینی ها و تصمیم گیری های مفید و تقریبی انجام دهد، لایه های اضافی در یک شبکه عصبی عمیق به پالایش و بهینه سازی آن نتایج برای دقت بیشتر کمک می کند.0

intro

3:34

رایگان

1

tensorflow

17:51

رایگان

2

graph

16:38

رایگان

3

neural networks

17:24

4

gradient

16:58

5

regression

14:57

6

normalization

22:32

7

bias

14:45

دوره های پیشنهادی

دوره آموزش تست نویسی در پایتون
دوره آموزش تست نویسی در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش گیت(git)
دوره آموزش گیت(git)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش Descriptors در پایتون
دوره آموزش Descriptors در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلومونگارد