دوره آموزش امنیت در وب

به عنوان یک برنامه نویس حتما باید با انواع مشکلات امنیتی آشنا باشید تا بتونید از خودتون در مقابل حملات محافظت کنید. در این دوره با مهمترین مشکلات امنیتی که در وبسایت ها وجود داره آشنا میشید. این دوره مناسب افرادی هست که برنامه نویسی رو بلد هستند و حالا دنبال یادگیری مشکلات امنیتی هستند. پس اگر برنامه نویسی بلد نیستید این دوره مناسب شما نیست. در این دوره شما قرار نیست هک یاد بگیرید بلکه با مشکلات امنیتی آشنا میشید تا در زمان برنامه نویسی بتونید نکات امنیتی رو رعایت کنید.


0

intro

3:36

رایگان

1

sql injection (قسمت اول)

16:46

رایگان

2

sql injection (قسمت دوم)

7:13

رایگان

3

sql injection (قسمت سوم)

9:32

رایگان

5

sql injection (قسمت پنجم)

12:42

رایگان

6

sql injection (قسمت ششم)

8:15

رایگان

7

sql injection (قسمت هفتم)

21:5

رایگان

8

installing dvwa

6:7

رایگان

9

XSS (reflected)

11:10

رایگان

10

XSS (stored)

8:57

رایگان

11

XSS (dom)

8:29

رایگان

12

XSS (cookie hijacking)

4:52

رایگان

13

CSRF

14:3

رایگان

14

command injection

4:36

رایگان

15

file upload

4:47

رایگان

16

LFI

4:42

رایگان

17

RFI

5:27

رایگان

18

Brute Force

14:18

رایگان

19

XXE

8:33

رایگان

20

done

2:1

رایگان