شما به این ویدیو دسترسی ندارید

دیزاین پترن بعدی: الگوی طراحی iterator در پایتون0

intro

4:28

رایگان

1

Singleton

13:3

رایگان

2

Factory

17:9

4

Prototype

12:39

5

Builder

18:8

6

Adapter

8:31

7

Decorator

15:6

8

Facade

10:4

9

Proxy

11:36

10

Composite

16:10

11

Bridge

19:14

13

Command

21:2

14

Observer

13:17

15

Mediator

19:34

16

Template Method

8:28

17

Strategy

10:32

18

State

14:26

19

Memento

26:14

20

Visitor

18:57

دوره های پیشنهادی

آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی
دوره آموزش دیتابیس Neo4j
دوره آموزش دیتابیس Neo4j
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش یادگیری ماشین با scikit-learn پایتونارسال نظر


فعلا نظری برای نمایش وجود ندارد
مونگارد