ویدیو آموزش تابع len در پایتون
آموزش متد __bool__ در پایتون

آموزش متد __bool__ در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش namespace در پایتون
ویدیو آموزش متد reversed در پایتون
آموزش توابع sort و sorted در پایتون
مونگارد