ویدیوهای تک قسمتی

را انتخاب کردید 'function' شما تگ

# آموزش پیشرفته توابع(function) پایتون

پایتون یک زبان برنامه نویسی است که دارای طیف وسیعی از ویژگی ها از ساده تا پیچیده است. این زبان ساده اما قدرتمند است. اگر اصول اولیه پایتون، مانند ساختارهای داده و عملکردهای اولیه را آموخته اید، اکنون وقت آن است که ویژگی های پیچیده را یاد بگیرید.

 

یک تابع بلوکی از کد سازمان یافته و قابل استفاده مجدد است که برای انجام یک عمل واحد و مرتبط استفاده می شود. توابع ماژولاریتی بهتری برای برنامه شما و درجه بالایی از استفاده مجدد از کد ارائه می دهند.

 

در این بخش مهم ترین توابع پایتون که نیاز است هر برنامه نویسی بداند را برای شما آماده کرده‌ایم.