ویدیوهای تک قسمتی

را انتخاب کردید 'module' شما تگ

# آموزش ماژول‌های پایتون

این بخش به بررسی ماژول‌های پایتون و بسته‌های پایتون می‌پردازد، دو مکانیسمی که برنامه‌نویسی ماژولار را تسهیل می‌کنند. برنامه نویسی ماژولار به فرآیند شکستن یک وظیفه برنامه نویسی بزرگ و سخت به وظایف یا ماژول های جداگانه، کوچکتر و قابل مدیریت تر اشاره دارد. سپس ماژول‌های مجزا را می‌توان مانند بلوک‌های ساختمانی برای ایجاد یک برنامه بزرگ‌تر با هم ترکیب کرد.