متد init_subclass در پایتون

متد init_subclass در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش متد missing در پایتون
آموزش کلاس‌های تودرتو در پایتون
آموزش دیتا کلاس(dataclass) در پایتون
آموزش متد __bool__ در پایتون

آموزش متد __bool__ در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش namespace در پایتون
ویدیو آموزش متد reversed در پایتون
مونگارد