ویدیو آموزش فانکشن های any و all در پایتون

August 2022

دانلود ویدیو

اگر دانلود ویدیو شروع نشد، روی ویدیو راست کلیک کرده و گزینه Save Video As را انتخاب کنید.

 

توابع any() و all() پایتون آیتم های موجود در لیست را ارزیابی می کنند تا ببینند کدام یک درست است. اگر یکی از موارد لیست درست باشد، متد any() مقدار true را برمی‌گرداند و اگر همه موارد لیست درست باشند، تابع all() مقدار true را برمی‌گرداند.

 

اغلب، زمانی که در حال برنامه نویسی هستید، ممکن است بخواهید بررسی کنید که آیا یک یا همه مقادیر موجود در یک لیست به True ارزیابی می شوند یا خیر. به عنوان مثال، اگر برنامه‌ای ایجاد می‌کنید که تاریخچه مسابقه یک راننده را ردیابی می‌کند، ممکن است بخواهید محاسبه کنید که آیا آن راننده در یک فصل خاص، تمام یا بخشی از مسابقات را از دست داده است یا خیر.

 

اینجاست که توابع داخلی any() و all() پایتون وارد می شوند. any() از طریق هر آیتم در یک شی تکرار می شود و اگر هر آیتمی برابر با True باشد True را برمی گرداند. all() از هر آیتم در یک شی عبور می کند و فقط در صورتی True را برمی گرداند که همه آیتم‌ها در شی برابر با True باشد.

 

این آموزش نحوه استفاده از متدهای any() و all() در پایتون را مورد بحث قرار می دهد و نمونه ای از هر یک از این متدها را در یک برنامه بررسی می کند.

 

 

 #  متد any در پایتون

متد any() محاسبه می‌کند که آیا یک مقدار در یک شیء تکرارشونده مانند لیست، رشته یا تاپل  برابر با True است که در اینصورت True را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، any() مقدار False را برمی گرداند.

 

متد any() یک پارامتر را می پذیرد: شی با مقادیری که می خواهید جستجو کنید. در اینجا نحو برای متد any() آمده است:

any(iterable_object)

 

any() مقدار True را برمی‌گرداند اگر حداقل یکی از آیتم‌های iterable برابر True باشد. در غیر اینصورت اگر هیچ یک از مقادیر True نباشد، متد any مقدار False را برمیگرداند.

 

به طور مثال در کد پایین از آنجایی که فقط یک مورد True داریم، متد any مقدار True را برمیگرداند:

race_wins_indy_500 = [False, False, True, False]
print(any(race_wins_indy_500))

# OUTPUT
True

 

میتوانید متد any را در کنار دیکشنری‌ها هم استفاده کنید. در کد پایین چون فقط یک True وجود دارد، متد any هم مقدار True را برمیگرداند:

indy_500_2018_john = {
	'driver_name': 'John Appleseed',
	'race_year': 2018,
	'top_ten': True
}

print(any(indy_500_2018_john))

# OUTPUT
True

 

همچنین میتوانید متد any پایتون را در کنار stringها و تاپل‌ها نیز استفاده کنید. اگر با stringها استفاده کنید، در صورتی که string فقط یک مقدار داشته باشد، True برگشت داده خواهد شد. در غیر اینصورت اگر string خالی باشد، مقدار False برگشت داده خواهد شد:

top_10_ranking = ""
print(any(top_10_ranking))

# OUTPUT
False

 

 

 #  متد all در پایتون

متد all() یک تابع داخلی پایتون است که وقتی همه آیتم‌های یک شی تکرارپذیر True هستند True را برمی‌گرداند و در غیر این صورت False را برمی‌گرداند. علاوه بر این، اگر شی تکرار شونده خالی باشد، متد all() مقدار True را برمی گرداند.

 

نحو متد all() مانند متد any() است. all() یک پارامتر واحد را می گیرد که شیء تکرارپذیر است که متد all() باید از طریق آن جستجو کند. در اینجا نحو برای متد all() آمده است:

all(iterable_object)

 

به طور مثال در کد زیر از آنجایی که فقط یک مقدار False است، متد all تمام عبارت را False برمیگرداند:

race_wins_indy_500 = [True, False, True, True]
print(all(race_wins_indy_500))

# OUTPUT
False

 

میتوانید متد all را در کنار دیکشنری‌ها هم استفاده کنید. در این صورت اگر تمام مقادیر در دیکشنری برابر با True باشد، متد all کل عبارت را True برمیگرداند. در کد زیر متد all پایتون مقدار True را برمیگرداند چون هیچ یک از مقادیر False یا خالی نیست:

indy_500_2018_john = {
	'driver_name': 'John Appleseed',
	'race_year': 2018,
	'top_ten': True
}

print(any(indy_500_2018_john))

# OUTPUT
True

 

همچنین میتوانید متد all پایتون را در کنار stringها و تاپل‌ها نیز استفاده کنید. اگر با stringها استفاده کنید، در صورتی که string فقط یک مقدار داشته باشد، True برگشت داده خواهد شد. در غیر اینصورت اگر string خالی باشد، مقدار False برگشت داده خواهد شد:

racer_name = "John Appleseed"

print(all(racer_name))

# OUTPUT
True

 

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم

Mohsen

April 2021

سلام
کاربرد این فانکشن ها کجاست؟
ممنون بابت آموزش های خوبتون

پاسخ به نظر