ویدیو آموزش ماژول queue در پایتون

June 2021

در این ویدیو با ماژول queue در پایتون آشنا میشوید. این ماژول برای ایجاد کردن صف استفاده میشود. صف‌ها میتوانند آیتم‌هایی که قابل pickle شدن هستند را در خود ذخیره کنند. با استفاده از این ماژول میتوانید سه نوع صف ایجاد کنید. نوع اول صف، Queue اطلاعات را به شکل FIFO ذخیره میکند که به معنی FIRST IN, FIRST OUT است و هر آیتمی که اول وارد شده باشد، اول هم خارج خواهد شد. نوع دوم صف، LifoQueue اطلاعات را به شکل LIFO ذخیره میکند که به معنی LAST IN, FIRST OUT است و هر آیتمی که آخر وارد شود، اول خارج میشود. نوع سوم صف، PriorityQueue است که در آن ترتیب ورود یا خروج اطلاعات اهمیتی ندارد و اطلاعات به از کوچک به بزرگ خارج خواهند شد.

پیشنهاد میکنیم برای پیشرفت در پایتون، دوره آموزش الگوریتم نویسی در پایتون را ببینید.

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم