آموزش parameter substitution در شل اسکریپت نویسی

April 2021

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند


5:11:06


0

intro

9:50

رایگان

1

shebang

10:56

رایگان

2

variables

10:9

رایگان

3

arithmatic operations

13:48

رایگان

4

if-then

12:35

5

user input

16:44

6

tips

9:37

8

(( )), [[ ]]

5:23

9

error handling

12:10

11

while loop

9:50

12

until loop

2:40

13

for loop

9:34

14

loop control

4:43

15

redirect output

14:39

16

null/zero

5:27

17

redirect input

9:34

18

functions

9:50

20

return

5:58

21

source

6:59

22

regex

6:52

23

arrays

4:47

24

case

3:57

25

getopts

15:59

26

getopts args

22:23

30

exercise

11:42

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید