معرفی دوره آموزش shell script نویسی

February 20210:20:46


0

intro

9:50

رایگان

1

shebang

10:56

رایگان

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید