دوره آموزش مقدماتی Flask

Flask یک میکروفریمورک وب برای زبان پایتون است. flask بدلیل سادگی و کوچک بودن در دسته بندی میکروفریمورک ها قرار میگیرد اما این دلیلی بر ضعیف بودن flask نمیباشد. flask تنها هسته اصلی یک web framework را در اختیار شما قرار میدهد و برای انجام کارهای بیشتر باید از پکیج ها استفاده کنید. از flask میتوان در هر نوع پروژه ای, کوچک یا بزرگ استفاده کرد. flask توسط Armin Ronacher در سال 2010 به عنوان دروغ آوریل ساخته شد اما خیلی سریع به یک پروژه محبوب در سراسر جهان تبدیل شد.  میکروفریمورک بودن flask معایب و مزایای زیادی دارد. به عنوان عیب, به دلیل ساده بودن هسته اصلی فلسک مجبور خواهید بود کد بیشتری بنویسید اما با استفاده از همین سادگی میتوانید هر نوع معماری را پیاده سازی کنید که مزیت آن محاسبه میشود. برای درک قدرت فلسک کافیه بدانید که برای ساخت microservice پیشنهاد میشود که از فلسک بجای جنگو استفاده شود.

فایلهای این دوره رو میتونید از اینجا دانلود کنید


0

intro

5:41

رایگان

1

start

12:19

رایگان

2

templates

6:8

رایگان

3

jinja

15:16

رایگان

4

include

9:0

رایگان

5

development server

4:2

رایگان

6

models

11:1

رایگان

7

query

8:25

رایگان

8

showing objects

6:7

رایگان

9

get

9:40

رایگان

10

delete objects

7:22

رایگان