فایل Dockerfile در داکر

August 2020

فقط افرادی که عضویت ویژه دارند قادر به دیدن ویدیوها میباشند

Docker می تواند با خواندن دستورالعمل های Dockerfile به طور خودکار imageها را بسازد. Dockerfile یک سند متنی است که شامل تمام دستوراتی است که کاربر می تواند در خط فرمان برای جمع آوری یک image فراخوانی کند. با دستور docker build کاربران می توانند یک برنامه قابل اجرا خودکار ایجاد کنند که چندین دستورالعمل خط فرمان را به طور متوالی اجرا کند.


0

intro

10:19

رایگان

1

what is docker

20:7

رایگان

2

creating first container

13:33

رایگان

3

basic commands

18:39

رایگان

5

image layers

11:25

6

Dockerfile

14:24

9

load, save

2:53

13

volume

14:28

14

sharing volumes

5:11

15

network

13:24

16

docker-compose

17:40

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید