20 تا از مهم ترین تابع‌ های پایتون که باید بدانید

امیرحسین بیگدلو 1 هفته قبل

کتابخانه استاندارد پایتون شامل توابع زیادی است که به وظایف برنامه نویسی شما کمک می کند. با مفیدترین ها آشنا شوید و کد قوی تری ایجاد کنید.

 

نوشتن کد کمتر یک راه عالی برای ایجاد برنامه های قابل خواندن و کاربردی است. شما نباید زمان ارزشمندی را برای بازسازی توابع یا متدهای پایتون که به آسانی در دسترس هستند هدر دهید. اگر با ابزارهای داخلی پایتون آشنا نباشید ، ممکن است این کار را انجام دهید.

 

در اینجا لیستی از توابع و متدهای ارزشمند پایتون ساخته شده است که کد شما را کوتاه کرده و کارایی آن را بهبود می بخشد.

 


 

1. تابع reduce پایتون

همچنین میتوانید ویدیو آموزش فانکشن های map, filter, reduce در پایتون را ببینید.

تابع reduce() پایتون در یک لیست یا هر نوع داده دیگر پیمایش میکند و یک مقدار واحد را برمی گرداند. تابع reduce() یکی از متدهای کلاس functools پایتون است. در اینجا یک مثال از تابع reduce() پایتون میبینید:

from functools import reduce

def add_num(a, b):
   return a+b

a = [1, 2, 3, 10]

print(reduce(add_num, a))

Output: 16

 

همچنین می توانید لیستی از رشته ها را با استفاده از تابع reduce() قالب بندی کنید:

from functools import reduce

def add_str(a,b):
	return a+' '+b

a = ['MUO', 'is', 'a', 'media', 'website']

print(reduce(add_str, a))

Output: MUO is a media website 

 


 

2. تابع split پایتون

همچنین میتوانید ویدیو آموزش فانکشن‌های split و join در پایتون را ببینید.

تابع split () یک رشته را بر اساس معیارهای تعیین شده می شکند. می توانید از آن برای تقسیم مقدار رشته از فرم وب استفاده کنید. یا حتی می توانید از آن برای شمارش تعداد کلمات در یک قطعه متن استفاده کنید.

 

کد مثال زیر لیستی را در هر جایی که فاصله باشد تقسیم می کند:

words = "column1 column2 column3"

words = words.split(" ")

print(words)

Output: ['column1', 'column2', 'column3']

 


 

3. تابع enumerate پایتون

تابع () enumerate طول یک آبجکت iterable را برمی گرداند و به طور همزمان در آیتم های آن حلقه می زند. بنابراین، هنگام چاپ هر مورد در یک نوع داده قابل پیمایش، ایندکس خود را به طور همزمان خروجی می دهد.

همچنین میتوانید ویدیو آموزش متدهای zip و enumerate در پایتون را ببینید.

فرض کنید که می خواهید یک کاربر لیست موارد موجود در پایگاه داده شما را ببیند. می توانید آنها را به یک لیست منتقل کرده و از تابع enumerate () برای بازگشت به عنوان یک لیست شماره دار استفاده کنید.

 

در اینجا نحوه دستیابی به این هدف با استفاده از روش enumerate () آمده است:

fruits = ["grape", "apple", "mango"]

for i, j in enumerate(fruits):
	print(i, j)

Output: 
0 grape
1 apple
2 mango

 

در حالی که ، شما ممکن است زمان زیادی را با استفاده از روش زیر برای رسیدن به این هدف هدر داده باشید:

fruits = ["grape", "apple", "mango"]

for i in range(len(fruits)):
	print(i, fruits[i])

 

علاوه بر سریعتر بودن، شمارش لیست به شما امکان می دهد نحوه آیتم های شماره گذاری شده خود را سفارشی کنید.

 

در اصل ، می توانید تصمیم بگیرید که با وارد کردن پارامتر start، شماره گذاری را از یک به جای صفر شروع کنید:

for i, j in enumerate(fruits, start=1):
	print(i, j)

Output: 
1 grape
2 apple
3 mango

 


 

4. تابع eval پایتون

همچنین میتوانید ویدیو آموزش متدهای eval و exec در پایتون را ببینید.

تابع eval() به شما امکان می دهد عملیات ریاضی را روی اعداد صحیح یا شناور انجام دهید، حتی در شکل رشته آنها. اگر محاسبه ریاضی در قالب رشته باشد، اغلب eval مفید است.

g = "(4 * 5)/4"

d = eval(g)

print(d)

Output: 5.0

 


 

5. تابع round پایتون

با استفاده از round() می توانید نتیجه یک عملیات ریاضی را به تعداد مشخصی از ارقام مهم جمع کنید:

raw_average = (4+5+7/3)

rounded_average=round(raw_average, 2)

print("The raw average is:", raw_average)
print("The rounded average is:", rounded_average)

Output: 
The raw average is: 11.333333333333334
The rounded average is: 11.33

 


 

6. تابع max پایتون

تابع max () بالاترین رتبه را در یک آبجکت iterable برمی گرداند. اما مراقب باشید که این مقدار را با بیشترین مقدار موجود اشتباه نگیرید.

 

بیایید با استفاده از تابع max () بالاترین رتبه را در دیکشنری زیر چاپ کنیم:

b = {1:"grape", 2:"apple", 3:"applesss", 4:"zebra", 5:"mango"}

print(max(b.values()))

Output: zebra

 

کد بالا موارد موجود در دیکشنری را بر اساس حروف الفبا رتبه بندی می کند و آخرین مورد را چاپ می کند.

 

حالا از تابع max() برای دیدن بزرگترین عدد صحیح در یک لیست استفاده کنید:

a = [1, 65, 7, 9]

print(max(a))

Output: 65

 


 

7. تابع min پایتون

تابع min () برعکس آنچه max () انجام می دهد است:

fruits = ["grape", "apple", "applesss", "zebra", "mango"]

b = {1:"grape", 2:"apple", 3:"applesss", 4:"zebra", 5:"mango"}
a = [1, 65, 7, 9]

print(min(a))
print(min(b.values()))

Output: 
1
apple

 


 

8. تابع map پایتون

مانند reduce() ، تابع map() به شما امکان می دهد تا روی هر آیتم از آبجکت iterable پیمایش کنید. با این حال، map () به جای تولید یک نتیجه واحد، روی هر مورد به طور مستقل عمل می کند.

 

در نهایت، می توانید با استفاده از تابع map() عملیات ریاضی را در دو یا چند لیست انجام دهید. حتی می توانید از آن برای دستکاری یک آرایه حاوی هر نوع داده استفاده کنید.

 

در اینجا نحوه پیدا کردن مجموع دو لیست حاوی اعداد صحیح با استفاده از تابع map () آمده است:

b = [1, 3, 4, 6]
a = [1, 65, 7, 9]

# Declare a separate function to handle the addition: 
def add(a, b):
	return a+b

# Pass the function and the two lists into the built-in map() function: 
a = sum(map(add, b, a))
print(a) 

Output: 96

 


 

9. تابع getattr پایتون

همچنین میتوانید ویدیو آموزش متدهای __getattr__, __setattr__, __delattr__ در پایتون را ببینید.

() getattr پایتون ویژگی یک شی را برمی گرداند. دو پارامتر را قبول می کند: کلاس و نام ویژگی.

class ty:
	def __init__(self, number, name):
		self.number = number
		self.name = name

a = ty(5*8, "Idowu")
b = getattr(a, 'name')

print(b)

Output:Idowu

 


 

10. تابع append پایتون

این که آیا شما در حال توسعه وب یا یادگیری ماشینی با پایتون هستید، append () یکی دیگر از متدهای پایتون است که اغلب به آن نیاز دارید. این کار با نوشتن داده های جدید در یک لیست بدون بازنویسی محتوای اصلی آن کار می کند.

برای متدهای بیشتر مربوط به لیست‌ها میتوانید ویدیو آموزش متدهای مربوط به لیست‌ها در پایتون را ببینید.

مثال زیر هر مورد را در محدوده اعداد صحیح سه عدد ضرب می کند و آنها را در یک لیست موجود می نویسد:

nums = [1, 2, 3]
appendedlist = [2, 4]

for i in nums:
	a = i*3
	appendedlist.append(a)

print(appendedlist)

Output:[2, 4, 3, 6, 9]

 


 

11. تابع range پایتون

ممکن است قبلاً با range() در پایتون آشنا باشید. اگر می خواهید لیستی از اعداد صحیح بین اعداد خاص ایجاد کنید بدون اینکه آنها را صریح بنویسید ، مفید است.

برای همین مطلب میتوانید ویدیو آموزش متد range در پایتون را ببینید.

بیایید با استفاده از این تابع لیستی از اعداد فرد بین یک تا پنج ایجاد کنیم:

a = range(1, 6)
b = []

for i in a:
	if i%2!=0:
		b.append(i)

print(b)

Output: [1, 3, 5]

 


 

12. تابع slice پایتون

اگرچه تابع slice () و متد سنتی slice خروجی های مشابهی را ارائه می دهند ، اما استفاده از slice () در کد شما می تواند خواندن آن را بیشتر کند.

 

با استفاده از متد slice می توانید هر گونه آبجکت تغییرپذیر را برش دهید:

b = [1, 3, 4, 6, 7, 10]

st = "Python tutorial"

sliceportion = slice(0, 4)

print(b[sliceportion])
print(st[sliceportion])

Output: 
[1, 3, 4, 6]
Pyth

 

وقتی از روش سنتی زیر استفاده می کنید ، کد بالا خروجی مشابهی می دهد:

print(b[0:4])
print(st[0:4])

 


 

13. تابع format پایتون

برای همین موضوع میتوانید ویدیو توضیح format در پایتون را ببینید.

متد format () به شما امکان می دهد خروجی رشته خود را دستکاری کنید. در اینجا نحوه کار آن آمده است:

multiple = 5*2
multiple2 = 7*2

a =  "{} is the multiple of 5 and 2, but {} is for 7 and 2"
a = a.format(multiple, multiple2)

print(a)
Output: 
10 is the multiple of 5 and 2, but 14 is for 7 and 2 

 


 

14. تابع strip پایتون

متد strip() نویسه های اصلی را از یک رشته حذف می کند. در صورت مطابقت با هر یک از نویسه های ارائه شده ، بارها و بارها اولین کاراکتر را از رشته حذف می کند.

 

اگر نویسه ای را مشخص نکنید، strip همه کاراکترهای پیشرو را از رشته حذف می کند.

 

کد زیر حرف P و فاصله قبل از آن را از رشته حذف می کند:

st = " Python tutorial"
st = st.strip(" P")
print(st)
Output: ython tutorial

 


 

15. تابع abs پایتون

آیا می خواهید خروجی های منفی ریاضی را خنثی کنید؟ پس تابع abs () را امتحان کنید. این می تواند در برنامه نویسی محاسباتی یا عملیات علم داده مفید باشد.

neg = 4 - 9

pos = abs(neg)

print(pos)

Output: 5

 


 

16. تابع upper پایتون

همانطور که از نامش پیداست ، متد upper() کاراکترهای رشته را به معادل بزرگ آنها تبدیل می کند:

y = "Python tutorial"

y = y.upper()

print(y)

Output: PYTHON TUTORIAL

 


 

17. تابع lower پایتون

درست حدس زدید! lower() پایتون برعکس upper() است. بنابراین کاراکترهای رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند:

y = "PYTHON TUTORIAL"

y = y.lower()

print(y)

Output: python tutorial

 


 

18. تابع sorted پایتون

تابع sorted() با ایجاد یک لیست از یک آبجکت iterable و سپس ترتیب مقادیر آن به ترتیب نزولی یا صعودی عمل می کند:

f = {1, 4, 9, 3} # Try it on a set

sort = {"G":8, "A":5, "B":9, "F":3} # Try it on a dictionary

print(sorted(f, reverse=True)) # Descending
print(sorted(sort.values())) # Ascending (default)

Output: 
[9, 4, 3, 1]
[3, 5, 8, 9]

 


 

19. تابع join پایتون

تابع join () به شما امکان می دهد موارد رشته را در یک لیست ادغام کنید. برای استفاده از آن فقط باید یک محدود کننده و لیست هدف را مشخص کنید:

a = ["Python", "tutorial", "on", "MUO"]

a = " ".join(a)

print(a)

Output: Python tutorial on MUO

 


 

20. تابع replace پایتون

متد replace() به شما امکان می دهد برخی از قسمت های یک رشته را با یک کاراکتر دیگر جایگزین کنید. اغلب در علم داده ها مفید است ، به ویژه در هنگام تمیز کردن داده ها.

 

متد ()replace دو پارامتر می پذیرد: کاراکتر جایگزین شده و پارامتری که دوست دارید آن را با آن جایگزین کنید.

columns = ["Cart_name", "First_name", "Last_name"]

for i in columns:
	i = i.replace("_", " ")
	print(i)

Output: 
Cart name
First name
Last name

 


 

یاد بگیرید که از قدرت پایتون استفاده کنید

پایتون به عنوان یک زبان برنامه نویسی سطح بالا ، با پشتیبانی گسترده جامعه، بسیاری از توابع، متدها و ماژول های اضافی را دریافت می کند. و در حالی که ما اکثریت موارد محبوب را در اینجا پوشش داده ایم، مطالعه ویژگی هایی مانند عبارات معمولی و بررسی عمیق تر نحوه عملکرد آنها در عمل، به شما کمک می کند تا با سرعت تکامل پایتون همگام شوید.

اگر ویدیو بالا را دوست داشتید پیشنهاد میکنیم به مطالب زیر هم سر بزنید:

دوره آموزش پایتون

دوره اول آموزش پروژه محور پایتون

دوره آموزش Multi Threading در پایتون

دوره های آموزش پروژه محور و پیشرفته پایتون

دوره آموزش GraphQL در پایتون

مطالب مشابهمونگارد