آرایه (array) در پایتون

آرایه (array) در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش فایل های stub در پایتون
ویدیو آموزش ارسال ایمیل در پایتون
ویدیو آموزش ماژول subprocess پایتون
آموزش ماژول inspect پایتون

آموزش ماژول inspect پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش تابع len در پایتون
آموزش کلاس‌های تودرتو در پایتون
آموزش duck typing در پایتون

آموزش duck typing در پایتون

امیرحسین بیگدلو
آموزش دیتا کلاس(dataclass) در پایتون
آموزش متد __bool__ در پایتون

آموزش متد __bool__ در پایتون

امیرحسین بیگدلو
مونگارد