ویدیو آموزش ماژول glob پایتون
آرایه (array) در پایتون

آرایه (array) در پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش فایل های stub در پایتون
ارسال ایمیل با پایتون

ارسال ایمیل با پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش ماژول subprocess پایتون
آموزش ماژول inspect پایتون

آموزش ماژول inspect پایتون

امیرحسین بیگدلو
ویدیو آموزش تابع len در پایتون
آموزش کلاس‌های تودرتو در پایتون
آموزش duck typing در پایتون

آموزش duck typing در پایتون

امیرحسین بیگدلو
مونگارد