آموزش ماژول enum در پایتون

October 2019

در پایتون ماژول enum برای ایجاد کردن مجموعه ای از متغیرها است. این متغیرها ویژگی های خاصی خواهند داشت مثل منحصر به فرد بودن و غیرقابل تغییر بودن