آموزش ماژول enum در پایتون

در پایتون ماژول enum برای ایجاد کردن مجموعه ای از متغیرها است. این متغیرها ویژگی های خاصی خواهند داشت مثل منحصر به فرد بودن و غیرقابل تغییر بودن