شمارش اتفاقات در پایتون

August 2019

توضیح counter از ماژول collections در پایتون. از counterها برای شمارش یک اتفاق خاص در انبوهی از اطلاعات دیگر استفاده میشود

مثلا ما قراره تعداد کلماتی که در یک string تکرار شدند رو بشماریم. برای اینکار میتونید به شکل زیر کار کنید:

from collections import Counter

txt = '''
Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean,pragmatic design. Django is a high-level Python Web framework
'''

counts = Counter(txt.split())
print(counts)

در کد بالا یک آبجکت از کلاس Counter رو ایجاد کردیم و مقداری که میخواستیم عمل شمارش رو روش انجام بدیم رو بهش دادیم.

اگر کد بالا رو اجرا کنید به شکل زیر نتیجه میده:

Counter({'is': 2, 'a': 2, 'high-level': 2, 'Python': 2, 'Web': 2, 'framework': 2, 'Django': 1, 'that': 1, 'encourages': 1, 'rapid': 1, 'development': 1, 'and': 1, 'clean,': 1, 'pragmatic': 1, 'design.Django': 1})

در نتیجه ای که به ما نشون داده میبینید که کلمات رو شمارده و تعداد تکرار هر کلمه رو نشون داده.

حالا با استفاده از آبجکت counts میتونید متدهایی که مربوط به Counter هستند رو صدا بزنید.

برای دیدن تمام آیتم های آبجکت counts میتونید از متد زیر استفاده کنید:

print(list(counts.elements()))

>> ['Django', 'Django', 'is', 'is', 'a', 'a', 'high-level', 'high-level', 'Python', 'Python', 'Web', 'Web', 'framework', 'framework', 'that', 'encourages', 'rapid', 'development', 'and', 'clean,', 'pragmatic', 'design.']

میبینید که با استفاده از متد elements به تمام آیتمها دسترسی پیدا کردیم.

متد بعدی به شما بیشترین تکراری ها رو میاره:

print(counts.most_common(4))

>> [('Django', 2), ('is', 2), ('a', 2), ('high-level', 2)]

متد most_common یک عدد رو از شما میگیره و به تعداد اون عدد به شما بیشترین آیتم های تکرار شده رو برمیگردونه.

برای اطلاعات بیشتر ویدیو رو تماشا کنید

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید