از دی ماه به بعد دوره ها به شکل عضویت ویژه خواهند بود. چرا؟

تفاوت بین is و == در پایتون

برای مقایسه آبجکت ها در پایتون میتوان از دو عملگر == و is استفاده کرد. این دو عملگر در ظاهر به یک کار میکنن اما در باطن تفاوت بزرگی دارند