در این ویدیو با modelها در فلسک آشنا میشوید و همچنین میبینید که چطور میتوان با استفاده از فلسک با دیتابیس کار کرد. در فلسک برای کار کردن با دیتابیس ها از پکیج flask-sqlalchemy استفاده میشود. برای ایجاد کردن جدول دیتابیس از modelها استفاده میشود. هر model یک کلاس است که نام جدول و انواع ستون های آن را مشخص میکند.0

intro

5:41

رایگان

1

start

12:19

رایگان

2

templates

6:8

رایگان

3

jinja

15:16

رایگان

4

include

9:0

رایگان

5

development server

4:2

رایگان

6

models

11:1

رایگان

7

query

8:25

رایگان

8

showing objects

6:7

رایگان

9

get

9:40

رایگان

10

delete objects

7:22

رایگان

دوره های پیشنهادی

دوره آموزش gitlab cicd
دوره آموزش gitlab cicd
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو
دوره‌ آموزش تست نویسی در جنگو
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون
دوره آموزش وب اسکرپینگ(web scraping) در پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلوارسال نظر


فعلا نظری برای نمایش وجود ندارد
مونگارد