کلاس View در جنگو

May 20222:32:29


0

intro

2:54

رایگان

1

View

13:36

رایگان

2

TemplateView

8:23

رایگان

3

RedirectView

10:1

4

ListView

8:46

5

DetailView

14:55

6

FormView

14:11

7

CreateView

7:50

8

DeleteView

7:29

9

UpdateView

5:53

10

LoginView

9:29

11

LogoutView

3:27

13

ListApiView

8:43

14

CreateApiView

11:23

15

mixin

17:5


دوره‌های پیشنهادی

دوره آموزش DRF

دوره آموزش DRF

دوره اول آموزش جنگو(django)

دوره اول آموزش جنگو(django)

آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی

آموزش پروژه محور جنگو - ساخت شبکه اجتماعی

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم