آموزش سیگنال ها در سلری

May 2023

شما به این ویدیو دسترسی ندارید


3:14:27


0

intro

9:46

رایگان

1

application

11:30

رایگان

2

tasks

16:17

3

bind

17:0

4

flower

11:10

5

keeping results

11:43

6

config

17:5

7

signatures

15:25

8

primitives

14:14

9

signals

10:48

10

periodic tasks

13:43

11

routing tasks

18:5

12

pool

14:47

13

serializer

12:54


دوره‌های پیشنهادی

دوره آموزش مونگو دی بی(mongodb)

دوره آموزش مونگو دی بی(mongodb)

دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش RabbitMQ

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

دوره آموزش تست نویسی در پایتون

ارسال نظر

تلاش میکنم سوالات شما را در کمتر از یک روز پاسخ بدم