آموزش ماژول os در پایتون

January 2020

ماژول os (مخفف operating system) در پایتون برای کار کردن با سیستم عامل است. ماژول os یکی از پر استفاده ترین ماژول ها در پایتون است. در این ماژول بیش از 300 متد و اتریبیوت وجود دارد که میتونید ازشون استفاده کنید. برای شروع ماژول رو ایمپورت کنید و با dir به تمام متدها و اتریبیوت هاش نگاه بندازید:

import os

print(dir(os))

با استفاده از متد uname میتونید اطلاعات مختصری رو درباره سیستمتون ببینید:

print(os.uname())

نتیجه:

posix.uname_result(sysname='Linux', nodename='big', release='5.0.0-38-generic', version='#41-Ubuntu SMP Tue Dec 3 00:27:35 UTC 2019', machine='x86_64')

 

متد بعدی getcwd هستش که به شما دایرکتوری که در حال کار داخلش هستید رو نشون میده:

print(os.getcwd())

>> /home/amir/Desktop/python

 

متد listdir تمام فایل ها و دایرکتوری های که در مسیر جاری وجود دارند رو نشون میده:(نتیجه من و شما متفاوت خواهد بود)

print(os.listdir())

>> ['4', '1', '.gitignore', 'venv', '2', 'show.py', '3', '.git', '.idea']

 

با استفاده از متد chdir میتونید به یک دایرکتوری دیگه منتقل بشید:

os.chdir('/etc')
print(os.getcwd())

>> /etc

با استفاده از envron میتونید به متفیر ها محیطی سیستم عاملتون دسترسی داشته باشید:

print(list(os.environ))

>> ['PATH', 'XAUTHORITY', 'XMODIFIERS', 'XDG_DATA_DIRS', 'GDMSESSION', 'MANDATORY_PATH', 'SNAP_COMMON', 'GTK_IM_MODULE', 'SNAP_INSTANCE_KEY', 'SNAP_USER_COMMON', 'DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS', 'DEFAULTS_PATH', 'PS1', 'SNAP_REVISION', 'XDG_CURRENT_DESKTOP', 'SSH_AGENT_PID', 'QT4_IM_MODULE', 'SESSION_MANAGER', 'USERNAME', 'LOGNAME', 'PWD', 'IM_CONFIG_PHASE', 'PYCHARM_HOSTED', 'GJS_DEBUG_TOPICS', 'PYTHONPATH', 'SHELL', 'GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE', 'OLDPWD', 'BAMF_DESKTOP_FILE_HINT', 'GNOME_DESKTOP_SESSION_ID', 'GTK_MODULES', 'VIRTUAL_ENV', 'CLUTTER_IM_MODULE', 'SNAP_ARCH', 'XDG_SESSION_DESKTOP', 'SNAP_LIBRARY_PATH', 'SHLVL', 'SNAP_NAME', 'QT_IM_MODULE', 'XDG_CONFIG_DIRS', 'LANG', 'SNAP_INSTANCE_NAME', 'XDG_SESSION_ID', 'XDG_SESSION_TYPE', 'SNAP_USER_DATA', 'DISPLAY', 'SNAP_REEXEC', 'SNAP_VERSION', 'XDG_SESSION_CLASS', 'SNAP_DATA', 'PYTHONIOENCODING', 'GPG_AGENT_INFO', 'DESKTOP_SESSION', 'SNAP', 'USER', 'XDG_MENU_PREFIX', 'GIO_LAUNCHED_DESKTOP_FILE_PID', 'QT_ACCESSIBILITY', 'WINDOWPATH', 'GJS_DEBUG_OUTPUT', 'SSH_AUTH_SOCK', 'XDG_SEAT', 'PYTHONUNBUFFERED', 'GNOME_SHELL_SESSION_MODE', 'SNAP_CONTEXT', 'XDG_VTNR', 'XDG_RUNTIME_DIR', 'SNAP_COOKIE', 'HOME']

و متدهایی دیگه وجود دارند که میتونید داخل ویدیو ببینید.

ارسال نظر

اگر قراره سوالی بپرسید که داخلش کد هست، بهتره از کدتون عکس بگیرید و به ایمیلی که پایین نوشتم بفرستید