آموزش تغییر titleهای ادمین پنل جنگو

January 2020

زمانی که شما پروژه جنگویی جدیدی ایجاد میکنید، تایتل های ادمین پنل به صورت پیشفرض مقداردهی شدند. برای تغییر دادن این موارد میتونید از ماژول admin در فایل url روت برنامه(جایی که فایل settings وجود داره) استفاده کنید و مقادیر زیر رو تغییر بدین:

admin.site.site_header = 'Mongard Admin'
admin.site.site_title = 'Mongard Administration'
admin.site.index_title = 'Welcome To Mongard Administration'