آموزش ماژول functools در پایتون

November 2019

در این ویدیو با ماژول functools در پایتون آشنا میشوید. ماژول functools حاوی ابزارهایی سطج بالا برای کار کردن با فانکشن ها است. در این ویدیو با متدهای partial و update_wrapper آشنا خواهید شد