ویدیو کار با ChoiceField در جنگو

امیرحسین بیگدلو June 2023

مدل‌ها در جنگو موجودیت‌ها و فیلدهای آن‌ها را در پایگاه داده تعریف می‌کنند. این ستون‌ها کلاس Field جنگو را با آرگومان‌های داخلی نشان می‌دهند که می‌توانیم استفاده کنیم. این ویدیو بهترین شیوه های استفاده از آرگومان choices جنگو را پوشش می دهد. فیلد choices جنگو به ما اجازه می دهد تا داده های از قبل موجود را تعریف کرده و بدون تعریف مدل اضافی از آنها استفاده کنیم. این داده‌ها را می‌توان با استفاده از تکرارپذیری تاپل‌های حاوی دو آیتم یا با زیر کلاس Choices ارسال کرد.

ویدیوهای مشابهارسال نظر


فعلا نظری برای نمایش وجود ندارد
مونگارد