دوره های پیشنهادی

دوره آموزش nginx
دوره آموزش nginx
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش گیت(git)
دوره آموزش گیت(git)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش ردیس(redis)
دوره آموزش ردیس(redis)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلوارسال نظر


محمدِ تقی

8 ماه قبل پاسخ به نظر

سلام
در مورد تاریخ های فارسی چی کار کنیم؟

ارسال نظرامیرحسین بیگدلو

8 ماه قبل

سلام
میتونید از این پکیج استفاده کنید:
https://ghodsizadeh.github.io/jalali-pandas/

مونگارد