دوره های پیشنهادی

دوره آموزش گیت(git)
دوره آموزش گیت(git)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش دیتابیس Neo4j
دوره آموزش دیتابیس Neo4j
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش الستیک سرچ(elasticsearch)
دوره آموزش الستیک سرچ(elasticsearch)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلوارسال نظر


ahmad

2 ماه قبل پاسخ به نظر

در بعضی متدها (مثل متد rename) ورودی بنام inplace وجود دارد که اگر آن را True قرار دهید در خود متغیر قبلی تغییرات ذخیره می شود (پیش فرض False). در غیر اینصورت باید جواب را در متغیر جدیدی بریزید.

ارسال نظرمونگارد