دوره آموزش دیتابیس Neo4j

Neo4j محبوب ترین پایگاه داده نمودار است. بسیار کارآمد است و مقیاس پذیری بالایی را تضمین می کند و باعث می شود که توسط بسیاری از شرکت های پیشرو مانند مایکروسافت ، HP ، IBM ، Adobe ، CISCO و eBay مورد استفاده قرار گیرد. Neo4j یک پروژه پایگاه داده منبع باز است که برای اولین بار در فوریه 2010 منتشر شد. Cypher زبانی است که برای پرس و جو و مدیریت نمودارهای Neo4j استفاده می شود. Neo4j از نمودارها برای نمایش داده ها و روابط بین آنها استفاده می کند. یک نمودار به عنوان هر گونه نمایش گرافیکی که از vertices (نشان داده شده توسط دایره ها) و edges (نشان داده شده با خطوط تقاطع) تعریف می شود. پایگاه داده های نمودار مانند Neo4j عملکرد بهتری نسبت به پایگاه های داده رابطه ای (SQL) و غیر رابطه ای (NoSQL) دارند. نکته کلیدی این است که، حتی اگر درخواست داده ها به صورت تصاعدی افزایش یابد، عملکرد Neo4j کاهش نمی یابد، در مقایسه با آنچه در پایگاه های داده رابطه ای مانند MySQL اتفاق می افتد. Neo4J مزایای زیادی دارد، اما یکی پاسخگویی آن در مدیریت داده ها است. اگر بخواهیم مرزهای توانایی های آن را جابجا کنیم، باید از حجم کل 34 میلیارد گره (داده)، 34 میلیارد رابطه بین این قطعات داده، 68 میلیارد ویژگی و 32000 نوع رابطه فراتر برویم.

 0

intro

13:22

رایگان

1

sql vs. nosql

13:4

رایگان

2

start

11:53

رایگان

3

create

11:5

رایگان

4

match

10:44

5

remove, delete

10:12

6

set

7:48

7

merge

9:45

10

list

7:3

11

index

8:54

13

constraint

8:31

دوره های پیشنهادی

دوره اول آموزش جنگو (django)
دوره اول آموزش جنگو (django)
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش pandas پایتون
دوره آموزش pandas پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلو
دوره آموزش یادگیری ماشین با پایتون
دوره آموزش یادگیری ماشین با پایتون
تکمیل ضبط
امیرحسین بیگدلومونگارد