فرمت کردن رشته‌ها با عملگر درصد (%) در پایتون

امیرحسین بیگدلو 4 ماه قبل

روش های مختلفی برای قالب بندی رشته ها در پایتون وجود دارد که یکی از آنها استفاده از عملگر % انجام است که به عنوان عملگر قالب بندی رشته ها (یا درون یابی) شناخته می شود. در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه از این عملگر برای ساخت رشته هایی با یک رشته الگو و متغیرهای حاوی داده های شما استفاده کنید.

 

 

# عملگر درصد(%)

این روش کار با متن از ابتدا با پایتون وجود داشته، و به عنوان قالب بندی به سبک C شناخته می شود، زیرا از زبان برنامه نویسی C سرچشمه می گیرد. عملگر % به مفسر پایتون می‌گوید که یک رشته را با استفاده از مجموعه‌ای از متغیرها که در یک تاپل محصور شده‌اند، قالب‌بندی کند. یک مثال بسیار ساده از آن به شرح زیر است:

'%s is smaller than %s' % ('one', 'two')

 

مفسر پایتون اولین تکرار s% در رشته را با مقدار داده شده «one» و s% دوم را با مقدار «two» جایگزین می‌کند. این رشته‌های s% در واقع محل‌هایی در رشته «الگو» ما هستند و نشان می‌دهند که مقادیر در آنجا قرار خواهند گرفت.

 

به عنوان مثال اول، در زیر با استفاده از Python REPL نحوه چاپ یک مقدار رشته و یک مقدار float را نشان می دهیم:

>>> print("Mr. %s, the total is %.2f." % ("Jekyll", 15.53))
'Mr. Jekyll, the total is 15.33.'

 

درست همانطور که s% یک مکان نگهدار برای رشته ها است، f% نیز یک مکان نگهدار برای اعداد اعشاری است. ".2" قبل از f چیزی است که نشان می دهد چند رقم می خواهیم بعد از نقطه اعشار نمایش داده شود.

 

در اینجا لیست کامل انواع متغیرهایی که در پایتون پشتیبانی میشوند با جزئیات بیشتر آمده است:

 

دوره پیشنهادی: دوره آموزش پایتون

 

# عملگر c%

این عملگر نشان دهنده یک کاراکتر واحد است:

>>> print("The character after %c is %c." % ("B", "C"))
The character after B is C.

 

ارائه بیش از یک کاراکتر به عنوان متغیر در اینجا یک استثنا ایجاد می کند.

 

 

# عملگر s%

این عملگر از تبدیل رشته از طریق str() قبل از قالب بندی استفاده می کند. بنابراین هر مقداری که می تواند از طریق str() به رشته تبدیل شود می تواند در اینجا استفاده شود.

>>> place = "New York"
>>> print("Welcome to %s!" % place)
Welcome to New York!

 

در اینجا ما فقط یک عنصر برای استفاده در قالب بندی رشته خود داریم و بنابراین لازم نیست مانند مثال های قبلی عنصر را در یک تاپل محصور کنیم.

 

 

# عملگرهای i% و d%

این عملگرها یک عدد صحیح اعشاری را نشان می دهند:

>>> year = 2019
>>> print("%i will be a perfect year." % year)
2019 will be a perfect year.

 

مطالب مشابهمونگارد