شناسه ها (identifiers) در پایتون

May 2022

شناسه ها (identifiers) در پایتون

شناسه های پایتون نام هایی هستند که توسط کاربر تعریف شده اند. از آنها برای تعیین نام متغیرها، توابع، کلاس، ماژول و غیره استفاده می شود. شناسه ها به تمایز یک آبجکت از آبجکت های دیگر کمک می کند.

 

مقاله پیشنهادی: محاسبه اعداد اول در پایتون

 

قوانین نام گذاری شناسه ها در پایتون

1. شناسه ها می توانند ترکیبی از حروف کوچک (a تا z) یا حروف بزرگ (A تا Z) یا ارقام (0 تا 9) یا زیرخط _ باشند. نام هایی مانند myClass، var_1 و print_this_to_screen، همگی نمونه معتبری هستند.

 

2. یک شناسه نمی تواند با یک عدد شروع شود. 1variable نامعتبر است، اما variable1 یک نام معتبر است.

 

3. کلمات کلیدی را نمی توان به عنوان شناسه استفاده کرد.

>>> global = 1
 File "<interactive input>", line 1
  global = 1
      ^
SyntaxError: invalid syntax

 

4. ما نمی توانیم از نمادهای خاصی مانند !، @، #، $، % و غیره در شناسه خود استفاده کنیم.

>>> a@ = 0
 File "<interactive input>", line 1
  a@ = 0
   ^
SyntaxError: invalid syntax

 

5. یک شناسه می تواند در هر طولی باشد.

 

ویدیو پیشنهادی: آموزش کار با تابع در پایتون

 

مثال از شناسه ها در پایتون

پایتون یک زبان حساس به حروف بزرگ و کوچک است. این بدان معناست که Variable و variable یکسان نیستند.

 

همیشه به شناسه ها نامی بدهید که منطقی باشد. در حالی که c = 10 یک نام معتبر است، نوشتن count = 10 منطقی تر خواهد بود، و وقتی به کد خود بعد از یک فاصله طولانی نگاه می کنید، فهمیدن اینکه چه چیزی را نشان می دهد آسان تر خواهد بود.

 

چندین کلمه را می توان با استفاده از یک زیرخط جدا کرد، مانند this_is_a_long_variable.

 

ما می توانیم از تابع isidentifier برای بررسی اینکه آیا نام شناسه معتبر است یا نه استفاده کنیم. اما، این روش کلمات کلیدی رزرو شده را در نظر نمی گیرد. بنابراین، می‌توانیم از این تابع با keyword.iskeyword استفاده کنیم تا بررسی کنیم که آیا نام معتبر است یا خیر.

 

print("abc".isidentifier()) # True
print("99a".isidentifier()) # False
print("_".isidentifier()) # True
print("for".isidentifier()) # True - wrong output

 

ما می دانیم که "for" یک کلمه کلیدی رزرو شده است. بنابراین یک شناسه معتبر نیست. بیایید یک تابع برای آزمایش اینکه آیا نام شناسه معتبر است یا نه تعریف کنیم.

def is_valid_identifier(s):
  return s.isidentifier() and not keyword.iskeyword(s)
 
print(is_valid_identifier("for")) # False

 

 

نتیجه گیری

شناسه های پایتون نام هایی هستند که توسط کاربر تعریف شده اند. آنها برای تعریف موجودیت ها در برنامه پایتون استفاده می شوند. ما باید از نام های مناسب برای اشاره به استفاده از شناسه استفاده کنیم. از قانون "ساده و معنادار نگه داشتن آن" پیروی کنید.

مقالات مرتبط

اجرای برنامه‌های فلسک با داکر

آموزش کامل تابع count در پایتون

خطای syntax error در پایتون

10 روش برای ریفکتور کردن کدهای پایتونی